Uitbreiding van het vaderschapsverlof is voorlopig niet aan de orde. Het inmiddels demissionaire tweede kabinet-Rutte mikte op uitbreiding van het verlof van de partner van de jonge moeder van twee naar zes dagen per 2019. De Kamer wil het voorstel van het kabinet nu echter niet behandelen, in afwachting van de formatie-onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks.

Dat bleek woensdag tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Het voorstel van minister Asscher is op aandringen van de VVD ‘controversieel’ verklaard. Dat betekent dat het niet meer wordt behandeld.

Asscher diende zijn wetsvoorstel eind vorig jaar in. Partners van jonge moeders hebben nu recht op twee door de werkgever betaalde verlofdagen na de geboorte. Asscher stelde voor dit uit te breiden met een dag ‘calamiteitenverlof’ op de dag van de geboorte plus drie dagen extra kraamverlof. Deze dagen zouden worden betaald via een uitkering door uitkeringsinstantie UWV. Daarnaast heeft de partner nog recht op drie dagen ouderschapsverlof. Dit verlof is onbetaald, tenzij werkgevers en werknemers in de cao doorbetaling hebben geregeld.

Lees hier het oorspronkelijke artikel.

Wat een gezeur over een paar dagen! Zorg dat je als (toekomstig) vader voldoende tijd met je kind kan doorbrengen. Voor je het weet gaan ze het huis uit. Echt waar! Time flies! Geniet dus zoveel mogelijk van je kind, zeker ook als ze nog klein zijn! Kun je dat niet realiseren in je huidige baan? Onderzoek dan andere mogelijkheden. Het is de moeite waard!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

UA-47815322-3
%d bloggers like this: