Norbert Levajsics 183706 Unsplash

Werknemers zijn slecht af bij het nieuw voorgestelde ontslagrecht, waarschuwt Arend van Wijngaarden, waarnemend voorzitter van het CNV.

De wijziging van het ontslagrecht in de Wet Arbeidsmarkt in balans zou volgens D66-minister Koolmees van sociale zaken een kleine aanpassing zijn. Het tegendeel is waar: het ontslaan van werknemers wordt hiermee makkelijker dan ooit. Relatief beperkte feiten en misstappen kunnen al reden zijn voor ontslag. En dat tegen een lage vergoeding. Een flinke afbraak van de ontslagbescherming dus.

Het huidige ontslagrecht komt voort uit de Wet Werk en Zekerheid van het kabinet-Rutte II uit 2013, waarmee de zogeheten kantonrechtersformule verleden tijd werd. Met deze wet werd een gesloten stelsel van acht ontslaggronden ingevoerd. Om een werknemer te kunnen ontslaan moet een van die gronden worden onderbouwd. Iemand kan dus niet ontslagen worden als je maar genoeg betaalt, zoals bij de kantonrechtersformule, maar er is een echte onderbouwing nodig waarom iemand ontslagen moet worden. Op basis van een volledig en kloppend ontslagdossier, er moet respectvol met werknemers worden omgegaan.

Het nieuwe wets­voor­stel lokt slecht werk­ge­vers­ge­drag uit

In het nieuwste kabinetsvoorstel is de zogenoemde cumulatiegrond toegevoegd. Dit betekent dat de werkgever meerdere ontslaggronden mag combineren. Volledig onderbouwen is dan niet meer nodig. Een beetje disfunctioneren plus een beetje verwijtbaar handelen plus een beetje verstoorde arbeidsverhouding is samen genoeg om iemand te ontslaan. En dat tegen een beperkte vergoeding.

Shoppen

Dus waarom zouden werkgevers nog hun best doen om, zoals nu, één van de ontslaggronden volledig te onderbouwen, als ze de reden voor ontslag ook bij elkaar kunnen shoppen? En dat tegen een relatief beperkte meerprijs, die in ieder geval niet hoger kan worden bij de rechter.

Een voorbeeld: een werknemer van 54 jaar met een maandsalaris van 2750 euro, die geruime tijd in dienst is – zeg 24 jaar – zou met gebruik van die cumulatiegrond een vergoeding krijgen van maximaal 33.000 euro, maar dit kan dus ook minder zijn. Met de kantonrechtersformule was dat nog 71.500 euro. Minder dan de helft van het bedrag onder de kantonrechtersformule, gecombineerd met een wankele onderbouwing.

Die cumulatiegrond, de shopgrond, zal de standaardontslaggrond worden. En daarmee worden alle andere ontslaggronden een dode letter in de wet. Het zou het kabinet sieren als het dit er eerlijk bij vertelt.

Drempel weg

We komen in een situatie waarin de ontslagbescherming van werknemers slechter is geregeld dan in de oude situatie met de kantonrechtersformule. Toen moest er immers nog fiks worden betaald. Die drempel is nu weg. Daar stond echter betere ontslagbescherming middels grondige onderbouwing tegenover.

Het nieuwe wetsvoorstel lokt slecht werkgeversgedrag uit. Die hoeft nu én geen gedegen onderbouwing voor ontslag meer te leveren én niet meer een behoorlijk bedrag te betalen. Op twee punten een achteruitgang voor werknemers dus.

Laten we dit afbraakvoorstel zo snel mogelijk uit de Wet Arbeidsmarkt in balans halen. Zo doet die wet haar naam tenminste nog een beetje eer aan. Nog veel beter zou zijn als er veel minder werknemers in ellendige ontslagsituaties terechtkomen doordat er genoeg wordt geïnvesteerd in de relatie werkgever-werknemer. Daar heeft iedereen baat bij.

Arend van Wijnbergen (20 november 2018, Dagblad Trouw)
Photo by Norbert Levajsics on Unsplash 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

UA-47815322-3
%d bloggers like this: