(Foto ©Riccardo_Mojana)
We hebben het niet zo druk als we denken, en de verschillen tussen man en vrouw zijn nog altijd levensgroot. Dat weten we dankzij het grote onderzoek ‘Een week in kaart’.
©SCP

We hebben weleens de indruk dat iedereen zich suf werkt in dit land. Maar dat valt dus wel mee

Onderzoeker Anne Roeters van het SCP

De meeste Nederlanders slapen veel te weinig, hoor je vaak. Of het waar is? Nee. Sterker nog: de gemiddelde Nederlander slaapt acht uur en vijftien minuten per nacht, zelfs ietsje meer dan eigenlijk moet. Daarnaast liggen we gemiddeld tien minuten per nacht wakker. Nog zo’n vooroordeel: veel mensen werken zo veel dat ze amper tijd hebben voor leuke dingen.

En nu de feiten: de gemiddelde Nederlander van 12 jaar en ouder heeft 42,4 uur vrije tijd per week (van sporten en horecabezoek tot op de bank hangen), en doet maar 20,5 uur betaald werk in de week. ,,We hebben weleens de indruk dat iedereen zich suf werkt in dit land”, zegt onderzoeker Anne Roeters van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). ,,Maar dat valt dus wel mee.”

©SCP

Dagboekje

Het SCP wilde precies weten hoe Nederlanders hun tijd doorbrengen, en liet daarvoor 1.800 mensen een week lang heel precies een dagboekje bijhouden. ,,Je kunt natuurlijk ook aan mensen vragen hoeveel tijd per week ze aan de afwas besteden”, zegt de onderzoeker. ,,Maar dat overschatten ze meestal. Zo’n dagboekje is veel accurater.”

En zo weten we nu bijvoorbeeld dat mensen met partner en kind tussen 20 en 65 jaar gemiddeld 28,5 uur per week besteden aan betaald werk (daarvan gaat drie uur en een kwartier naar woon-werkverkeer). ,,Zelfs als je alleen naar de leeftijdsgroep 20-64 kijkt, hebben mensen meer vrije tijd dan ze werken”, zegt Roeters. ,,Dat we het allemaal zo druk hebben, valt dus ook wel mee. Ik heb wel een verklaring voor dat misverstand: al die berichten worden geschreven door journalisten, hoogopgeleide mensen. Die hebben het drukker dan gemiddeld.”

Verschillen

Want als één ding duidelijk wordt, is het dit: de verschillen tussen groepen met verschillende onderwijsachtergronden zijn groot. Laagopgeleiden besteden gemiddeld 11,1 uur per week aan werk, hoogopgeleiden 26,1 uur. En waar de verschillen tussen man en vrouw bij hoogopgeleiden nog meevallen (28 uur tegenover 24), zijn die bij laagopgeleiden veel groter: mannen 14,5, vrouwen 8,4 uur. Het krijgen van een eerste kind is vaak het kantelpunt: vrouwen gaan dan meestal minder werken, mannen eerder meer.

Die verschillen zien we ook bij zorgtaken (huishouden, kinderen, boodschappen doen): de gemiddelde man besteedt daar 17,4 uur per week aan, de gemiddelde vrouw 26,5 uur. Vrouwen besteden bijvoorbeeld twee keer zoveel tijd aan zorg voor de kinderen. Ook hier zijn de verschillen tussen man en vrouw trouwens een stuk kleiner bij hoger opgeleiden: hoogopgeleide mannen besteden meer tijd aan de kinderen dan laag- en middelbaar opgeleide mannen, en hoogopgeleide vrouwen besteden minder tijd aan huishoudelijke taken dan laagopgeleide vrouwen.

Roeters: ,,Vrouwen werken natuurlijk veel meer dan 40 jaar geleden, maar de laatste tien jaar stijgt dat niet meer zo hard. De verschillen met mannen blijven fors. Vrouwen voelen zich meer dan mannen verantwoordelijk voor de zorg van de baby. In dat opzicht zijn we een stuk ouderwetser dan we wel eens denken.”

Vrouwen werken natuurlijk veel meer dan 40 jaar geleden, maar de laatste tien jaar stijgt dat niet meer zo hard

SCP-onderzoeker Roeters

 

Het artikel is van Peter Groenendijk

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

UA-47815322-3
%d bloggers like this: